1 Wrz

Zasady organizacyjne

ZASADY ORGANIZACYJNE:
 • Przedszkole jest placówka 10-cio godzinną, świadczymy usługi w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem od godziny 6.30 do godz. 16.30.
 • Dzieci powinny posiadać zmianę bielizny oznaczoną imieniem i nazwiskiem,
 • Oprócz wyznaczonych dni, dziecko nie powinno przynosić do przedszkola różnych drobnych przedmiotów – w tym zabawek,
 • Personel Przedszkola nie jest uprawniony, ani zobowiązany do podawania dziecku jakichkolwiek leków,

DZIECKO UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA MA PRAWO:

 • Akceptacji takim jaki jest,
 • Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
 • Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 • Aktywnej dyskusji z dziećmi i z dorosłymi,
 • Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • Posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,
 • Badania i eksperymentowania
 • Doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)
 • Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
 • Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie snu na rozkaz,
 • Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do regulowania własnych potrzeb, podmiotowego traktowania,
 • Bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
30 Sie

Dziecko idzie do przedszkola – najczęściej zadawane pytania.

Najczęściej zadawane pytania:

Czy plac zabaw jest na „wyposażeniu” przedszkola?

Tak. Posiadamy własny plac zabaw.

Czy przedszkole korzysta z catering’u czy posiada własną kuchnię? 

W przedszkolu podawane są posiłki przygotowywane przez naszą, przedszkolną kuchnię.

Czy zajęcia dodatkowe są odrębnie płatne?

Nie. Jedyną opłatą wnoszoną przez rodzica/opiekuna jest comiesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

Godziny otwarcia przedszkola.

Przedszkole Pinokio jest otwarte w godzinach 6.30-16.30.

29 Sie

Kontakt

Telefon: 56 622 28 45

Adres: 87-100 Toruń, ul.Reja 13

www: www.przedszkolepinokio.eu

e-mail: kontakt@przedszkolepinokio.eu

nr konta: 90 1160 2202 0000 0000 5530 8681