23 sie

Ramowy rozkład dnia

Godziny Formy zajęć
6.30-8.15 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z wychowankiem, kontakty indywidualne z rodzicami.
8.15-8.30 Przygotowanie do śniadania.
8.30-9.00 Śniadanie i czynności samoobsługowe.
9.00-10.45 Zajęcia kierowane przez nauczyciela z uwzględnieniem różnej aktywności dzieci: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej w podstawowych obszarach rozwojowych dziecka: umysłowym, fizycznym, społeczno-moralnym, poznawczym.
11.00-11.15 II śniadanie.
11.15-13.15 Spacery, wycieczki, wyjścia na teren przedszkolny, zajęcia dodatkowe. Codzienne czytanie bajek.
13.15-13.30 Przygotowanie do obiadu.
13.30-14.00 Obiad.
14.00-14.30 Poobiedni wypoczynek- słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
14.30-16.30 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, wyjścia na teren przedszkolny, kontakty indywidualne z rodzicami.